Bewoners groepen

Projectleider bewonersgroepen / Jos van Ham – Kees Roovers.

Doelgroep : Bewoners in wijken en buurten.

VVN Halderberge werkt nauw samen met gemeente en politie.

Iedere bewoner van Halderberge kan via bewonersgroepen@vvnhalderberge.nl ons een mail sturen betreffende een onveilige verkeerssituatie binnen onze gemeente.

Daarnaast kan ook een melding gemaakt worden op het meldpunt veilig verkeer.

De projectleider bewonersgroepen neemt deel aan de werkgroep verkeer binnen de gemeente Halderberge en komt in actie bij verkeersonveiligheidsmeldingen binnen de gemeente Halderberge.

Zet ad-hoc projecten op in het kader van “ter plekke actief” bij wijken en buurten.

Een goed voorbeeld zijn de zebra-safes.

 

Binnen deze doelgroep valt ook de actie buitenspeeldag.

Vanuit de landelijke/districtsorganisatie worden projecten uitgevoerd op het gebied van alcohol en verkeer.

De projectleider bewonersgroepen tracht deze acties ook binnen de gemeente Halderberge gestalte te geven.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt jaarlijks een budget toegekend. De projectleider zal van zijn activiteiten verslag doen in de afdelingsvergadering.

Voor inzet buiten het budget dient dekking gezocht te worden bij de belangengroep/opdrachtgever.