Jongeren (12-24 jaar)

Projectleider Jongeren / Wilko van de Broek.

Doelgroep : Jongeren  in de leeftijdsgroep 12 tot 24 en hun ouders.

Binnen de gemeente Halderberge zijn 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal jongerengroeperingen die binnen de doelgroep vallen.

  • Prinsentuin – ROC school voor voortgezet onderwijs. Deze school is al een aantal jaren aangesloten op het programma Totally Traffic. VVN ondersteunt deze school jaarlijks bij de verkeerdag en de actie “laat je zien”.
  • Markland College – brede school voor voortgezet onderwijs. Deze school start in 2014 met Totally Traffic.
  • Jongerengroeperingen zoals KPJ; op themabasis worden projecten ontwikkeld voor deze doelgroep.

De projectleider Jongeren stelt in dit kader de projectplannen op, werkt samen met de coördinatoren op de scholen, schooldirectie en vrijwilligers binnen de doelgroep.

De projectplannen bevatten een draaiboek zodat het voor de vrijwilligers binnen het project duidelijk is wat er van hen wordt verwacht.

Projecten die hier lopen:

  • Verkeerdag op Prinsentuin
  • Laat je zien ( verlichtingsactie)

Ontwikkelingsrichtingen zijn in deze doelgroep de uitrol van het programma Totally Traffic bij het Markland College, acties bij sportverenigingen en projecten voor de doelgroep jonge bestuurders. Van de projecten worden verslagen gemaakt en deze worden gedeeld binnen de afdelingsvergadering. De projectbegrotingen worden opgesteld en ingediend bij de penningmeester.