Kind en Verkeer (0-12 jaar)

Projectleider Kind & Verkeer.

Doelgroep : kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 13 en hun ouders.

Binnen de gemeente Halderberge zijn 12 basisscholen die allen het BVL bezitten.

Jaarlijks wordt er een budget toegekend voor de activiteiten die binnen deze doelgroep uitgevoerd worden.

VVN richt zich m.n.  op de activiteiten die op alle scholen worden uitgevoerd, in dit kader spreken we over de verkeersveilige schoolomgeving.

De projectleider Kind & Verkeer stelt in dit kader de projectplannen op, werkt samen met de verkeersouders, schooldirectie en vrijwilligers binnen de doelgroep en zorgt voor aanwas van verkeersouders.

Jaarlijks worden er minimaal 3 vergaderingen met verkeersouders/scholen georganiseerd. Van de vergaderingen en de projecten worden verslagen gemaakt en gedeeld binnen de afdelingsvergadering. De projectbegrotingen worden opgesteld en ingediend bij de penningmeester.

 

Projecten die hier lopen:

  • Verkeersexamen, theorie en praktijk
  • Wij gaan weer naar school
  • Op voeten en fietsen
  • Van 8 naar 1 - op weg naar het voortgezet onderwijs
  • Verkeersquiz
  • Inzet verkeerskar
  • Dode hoek bij grote voertuigen
  • Laat je zien

Ontwikkelingsrichting binnen deze doelgroep is de veilige sportomgeving waarbij ook mensgerichte projecten bij de sportverenigingen uitgevoerd gaan worden.