Opfristraining verkeerskennis in het Veerhuis

VVN en KBO zijn erg actief om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De KBO wilde in samenwerking met VVN Halderberge een opfristraining verkeerskennis aanbieden. Wat doen we daar dan? Ter voorbereiding is er een gesprek waarin we luisteren naar de wensen; hoe zouden zij het willen en wat willen ze op het programma zetten. Zij kozen voor het opfrissen van de verkeerskennis.

Dit was er vroeger ook wel, maar e.e.a. is nu in een ander jasje gestoken. Want hoe lang is het geleden dat deze mensen een verkeersexamen deden en hun rijbewijs haalden? Toen was het nog rustig op de weg, maar nu moeten zij op zoveel dingen tegelijk letten. Samen bedenken we hoe we dat in gaan vullen. De uitnodiging gaat de deur uit. En dan is er de bijeenkomst, deze keer al voor de vierde keer, en er volgt er nog één. Wat is het toch prachtig als er zoveel mensen binnenkomen! De voorzitter heet iedereen van harte welkom en stelt de leden van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Halderberge voor. VVN heeft twee bestuursleden die beroepsmatig veel verkeerskennis in huis hebben. Daar zijn we ook trots op! In het voorwerk zijn er mapjes gemaakt, die elke deelnemer voor zich heeft. En dan gaan we beginnen. Even een opdrachtje: willen jullie de 7 vragen beantwoorden die jullie voor je zien. Dit is voor de deelnemers zelf en we bespreken deze vragen nog voor de pauze. Op het eerste blad zien we diverse verkeersborden, verschillend van vorm. Waarom zou dat zijn? Er staan ook tekens en lijnen op de weg. Wij bekijken en bespreken deze borden samen. En dan gaan we naar het plaatje van de turborotonde. Waar moeten we opletten? Vervolgens komt ons wegennet aan bod. Er zijn borden met verschillende maximum snelheden, van 30 tot 130 kilometer per uur. Ook de uitleg over de nieuwe verkeersborden ontbreekt niet. We spreken verder over het rijbewijs, de rijgeschiktheid en de medische keuring. Op de website van het CBR vinden we alle informatie. We blijven wel zelf verantwoordelijk, om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. De (snelle) elektrische fiets komt eveneens aan bod. Er komen nogal wat vragen. En dan gaan we naar de vragen die we al hadden ingevuld. Dan hoor je: “toch 3 foutjes en het leek zo gemakkelijk”. Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie of thee. Na de pauze komen er 30 fotovragen die we per vraag invullen en gelijk met elkaar bespreken. Iedereen krijgt later ook de goede antwoorden mee naar huis, om alles nog eens rustig door te lezen. We merken dat het opfrissen van de verkeerskennis als positief wordt ervaren. Het geeft voldoening als de deelnemers te spreken zijn over de organisatie van deze middag. Het kan zijn dat de deelnemers gaan nadenken over een praktijkles. Dat moeten ze dan verder zelf regelen. Wij zijn heel blij met zoveel aanmeldingen Zo kunnen we veel mensen bereiken in de verschillende plaatsen van de gemeente Halderberge.

Bovenstaande opzet werd gekozen door en voor Oud Gastel. De  volgende keren gaan we ook nog naar Hoeven, Bosschenhoofd en Oudenbosch. VVN afd. Halderberge hoopt dat het ook daar een succes wordt en bijdraagt aan de vergroting van de verkeersveiligheid.