Doelgroepen

VVN afd. Halderberge doelgroepen.

VVN is blij met haar vrijwilligers, die, geheel belangeloos, vele uren besteden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente Halderberge.

In 2013 is, bij benadering, de onderstaande inzet geleverd:

  • 8 actieve bestuursleden 1200 uren
  • 26 verkeersouders 1500 uren
  • 7 overige vrijwilligers 400 uren

Totaal 3100 uren voor een zeer goed doel. Een veiliger verkeer in onze mooie gemeente Halderberge.

Al deze vrijwilligers zijn opgedeeld in 4 doelgroepen.

Kind en Verkeer (0-12 jaar)

Jongeren (12-24 jaar)

Bewoners groepen

Ouderen