Ouderen

Projectleider Ouderen / Joke Farla ondersteund door Tilly Buijs en Toon Machielsen.

Doelgroep : weggebruikers 50+

De projectleider ouderen stelt in dit kader de projectplannen op en werkt samen met belangenorganisaties voor ouderen.

De projectplannen bevatten een draaiboek, zodat het voor de vrijwilligers binnen het project duidelijk is wat er van hen wordt verwacht.

Van de projecten worden verslagen gemaakt en deze worden gedeeld binnen de afdelingsvergadering. De projectbegrotingen worden opgesteld en ingediend bij de penningmeester.

Projecten die hier lopen:

Ontwikkelingsrichting op dit gebied: de jonge oudere heeft behoefte aan moderne methoden om kennis en vaardigheden op het gebied van mobiliteit en verkeer op peil te houden. Te denken valt aan een digitale training toegesneden op de lokale situatie die zowel in groepsverband als individueel toegepast kan worden.