Vacatures VVN Halderberge

VVN Halderberge komt het beste tot zijn recht door kleinschalige acties op lokaal niveau waarbij mensen echt samen aan gedragsbeïnvloeding werken in combinatie met landelijke/provinciale actiemomenten waarop lokaal wordt ingespeeld.

VVN is een vereniging van vrijwilligers die er zijn om projecten te draaien, bewonersgroepen te ondersteunen, voorlichting te geven en andere activiteiten uit te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid. De uren deel je zelf in en de projecten geven veel voldoening.

Projectenleider voor een doelgroep.

Binnen de projectenorganisatie zijn een aantal projectleiders werkzaam.

Projectleiders ontwikkelen binnen hun doelgroep producten en voeren projecten uit binnen het meerjarenplan van VVN afd. Halderberge.

Deze doelgroepen zijn; Kind en verkeer (0-12 jaar), jongeren (12-24 jaar), bewoners(groepen) en de senioren.

Voor de 4 hoofddoelgroepen worden door de projectleider jaarlijks werkplannen opgesteld. Elk werkplan heeft een begroting die wordt gedekt binnen het toegekende budget.

Door de projectleiders worden de projecten administratief en financieel bijgehouden. Rapportage van de uitgevoerde projecten wordt ingebracht in de afdelingsvergadering.  De projectnacalculatie wordt ingediend bij de penningmeester die verantwoordelijk is voor de budgetbewaking.

Budgetoverschrijdingen worden direct gemeld.

Interesse kijk dan op doelgroep-projectleider.

 

Verkeersouders

Per basisschool zijn 1 of meer verkeersouders actief. De verkeersouders zijn vertegenwoordigd in de projectgroep die de gezamenlijke acties voor de doelgroep kind en verkeer in de gemeente Halderberge uitvoert. Daarnaast voeren de verkeersouders school gebonden projecten uit in kader van BVL (Brabants Verkeersveiligheid Label)

Van de projectgroep bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de projectleider Kind en Verkeer ingebracht in de afdelingsvergadering.

Gezamenlijke acties worden vanuit budget VVN uitgevoerd. School gebonden acties worden gefinancierd vanuit de school.

Interesse kijk dan op verkeersouder-halderberge.

 

Voldoening

U levert om te beginnen een enorme bijdrage aan de verkeersveiligheid. U kunt echt het verschil maken. Bovendien doet u ervaring op en kunt u nieuwe talenten bij uzelf ontdekken en ontwikkelen.  En dat het 'stiekem' ook nog eens erg leuk is om samen met anderen 'goed werk' te doen, is uiteraard mooi meegenomen.