VVN afd. Halderberge

VVN afd. Halderberge.

VVN Hoeven is opgericht op 1-1-1973, ontstaan uit een werkgroep met verontruste dorpsbewoners die een kruising met de provinciale weg verkeersveiliger wilde maken.

Nadat dit doel bereikt was ging de groep zich meer en meer inzetten binnen de gemeente om middels voorlichting en educatie verkeersveiligheid te bevorderen.

In 1997 is de afdeling Hoeven opgeheven en overgegaan in de afdeling Halderberge.

VVN komt het beste tot zijn recht door kleinschalige acties op lokaal niveau waarbij mensen echt samen aan gedragsbeïnvloeding werken in combinatie met landelijke/provinciale actiemomenten waarop lokaal wordt ingespeeld.
VVN is een vereniging van vrijwilligers die om “niet” vele uren actief zijn om projecten te draaien, bewonersgroepen te ondersteunen, voorlichting te geven en andere activiteiten uit te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid.

In Halderberge zijn 12 basisscholen waar verkeersouders actief zijn, daarnaast zijn er twee scholen voor voortgezet onderwijs.
De hoofdkern, Oudenbosch, is ingeklemd tussen de A17 en de A16.
Met aan de westkant een nieuw industrieterrein, ontwikkeld samen met de gemeente Roosendaal.
Daarnaast doorkruisen de spoorlijnen van Breda naar Roosendaal en Rotterdam-Roosendaal Halderberge, waarbij in Oudenbosch en in mindere mate in Bosschenhoofd de spoorlijn door de dorpskern loopt.
Door de toename van de verkeersintensiteit neemt ook de druk op het onderliggende wegenstelsel in de gemeente Halderberge toe.
Hierdoor zijn er een aantal knelpunten en blackspots binnen de gemeente. Deze problemen oplossen is niet eenvoudig omdat de ingrepen in de infrastructuur voor een aantal groepen grote gevolgen zullen hebben.
Een belangrijke infrastructurele maatregel is het realiseren van een rondweg om de woonkern Oudenbosch die in 2015 gerealiseerd wordt.
VVN Halderberge tracht in samenwerking met de gemeente, belanghebbenden en bewoners-groepen om een consensus te verkrijgen bij de inrichting van de wegen en wijken.

Halderberge